Nowości:

Rolnictwo w Jutlandii

Rolnictwo w Jutlandii

W Jutlandii okopowe i użytki zielone są pod względem obszarowym stosunkowo silnie reprezentowane, natomiast na wyspach przeważają uprawy zbóż i produkcja nasion. Stosownie do przodującej pozycji hodowli bydła uprawa roślin pastewnych przeważa w rolnictwie duńskim, zarówno wśród okopowych, jak i zbóż. Zboża. Z poszukiwanych gatunków zbóż pszenica jest najbardziej wrażliwa na rodzaj gleby i klimat. Najwyższe jej plony z hektara uzyskuje się na średniogliniastych, ale niezbyt ciężkich glebach brunatnych, dlatego najwięcej pszenicy uprawia się w zachodniej i południowej Zelandii oraz na Fionii i we wschodniej Jutlandii. Głównie uprawiana jest pszenica ozima. Plony pszenicy jarej są zbyt niskie, aby konkurować z innymi gatunkami zbóż. Zbiory pszenicy wyniosły w 1980 r. 648 tyś. t, co dawało z l ha średnio 4,66 t (w latach 1961 – 1965 średni zbiór wynosił 4,13 t z ha). Żyto daje zadowalające zbiory zarówno na piaszczystych, jak i kwaśnych glebach, toteż uprawiane jest najczęściej w zachodniej i północnej Jutlandii. Jego zbiór w 1980 r. wyniósł 198 tyś. t, czyli 3,53 t/ha (w latach 1961 – 1966 sięgał średnio 2,91 t/ha).